Entreprenörskap

Annika aktiv inom frågor om kvinnors entreprenörskap

Bilder nedanför från EU seminarium om kvinnors entreprenörskap

 1722

1729